Vallott az Ericsson

Beszámolt 2014 negyedik negyedévére és a teljes 2014-re vonatkozó eredményeiről az Ericsson.

Az árbevétel 68,0 (67,0) milliárd svéd korona volt a negyedik negyedévben, amely az előző év hasonló időszakához képest 1%-os, az előző negyedévhez képest 18%-os növekedést jelent. Az összehasonlítható egységek eredményével és az árfolyamváltozással korrigált árbevétel 2%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Az előző év hasonló időszakához képest elért árbevétel-növekedés főként a Közel-Keleten, Európában és Ázsiában elért eredménynek köszönhető, amelyet ellensúlyozott az Észak-Amerikában tapasztalt árbevétel-csökkenés – közölte a cég. A bruttó árrés 36,6%-ra nőtt az előző év hasonló időszakához képest. Az árrés az összes szegmensben növekedett; annak ellenére, hogy a projektbefejezések aránya szokás szerint magas volt a negyedévben. Az üzemi eredmény 6,3 milliárd svéd koronára nőtt. Ennek oka elsősorban a szoftverértékesítésből származó árbevétel növekedése és a hatékonyság javítása. A magasabb üzemeltetési költségek és az árfolyamváltozásra vonatkozó fedezeti szerződésekből adódó veszteség negatív hatással volt az üzemi eredmény értékére.

A teljes évre vonatkozó fontosabb adatok

Az árbevétel 228,0 (227,4) milliárd svéd korona, az előző év hasonló időszakához képest mérsékelt volt. Az összehasonlítható egységek eredményével és az árfolyamváltozással korrigált árbevétel 2%-os csökkenést mutatott. Az üzemi eredmény 16,8 (17,8) milliárd svéd korona volt, 7,4%-os (7,8%) üzemi árrés mellett. A bruttó eredmény értéke a kapacitásra vonatkozó üzleti tranzakciók magasabb aránya következtében növekedett, amit ellensúlyozott az üzemeltetési költségek növekedése és a devizaárfolyam-változásra vonatkozó fedezeti ügyletekből származó veszteség. A Hálózatok szegmens 12%-os (10%) üzemi árrést ért el. Ez a továbbfejlesztett üzleti mixnek, valamint a kereskedelmi és működési hatékonyság fejlesztésére irányuló korai műveleteknek köszönhető. A tevékenységből származó pénzeszköz-változás 18,7 (17,4) milliárd svéd korona volt. A készpénzátváltás értéke 84% volt, amely felülmúlta a tervezett 70%-os értéket. Az igazgatótanács által a 2014-es évre javasolt részvényenkénti osztalék 3,40 (3,00) svéd korona.

Így kommentált az elnök-vezérigazgató

A negyedéves jelentésben szereplő árbevétel 1%-kal nőtt az előző év hasonló időszakához képest. Az összehasonlítható egységek eredményével és az árfolyamváltozással korrigált árbevétel 2%-kal csökken, míg a vállalat fő üzleti tevékenységéből származó üzemi eredmény javult.

A negyedévben jelentősen nőtt az árbevétel a Közel-Keleten, Európában és Ázsiában, amit ellensúlyozott az Észak-Amerikában tapasztalt, folytatódó csökkenés.

A mobil szélessávú üzletágból származó árbevétel mind az előző év hasonló időszakához, mind az előző negyedévhez képest növekedett, mivel folytattuk a korábban már kommunikált, kulcsfontosságú szerződések teljesítését. Ezek a megállapodások hozzájárultak az árbevétel növekedéséhez a kínai anyaországban, Tajvanon, Japánban, Indiában, valamint Európa bizonyos részein. A kínai anyaországban a negyedévben végzett üzleti tevékenység legnagyobb része a folytatódó LTE-telepítésekhez kapcsolódott.

Az észak-amerikai árbevételre ebben a negyedévben is főként az üzemeltetőknek a kapacitás növelésébe és a minőség javításába tett befektetései voltak hatással, habár lassabb ütemben. Az üzleti tevékenység tovább lassult a negyedévben, mivel az üzemeltetők továbbra is a pénzeszköz-változás optimalizálására fókuszáltak, hogy finanszírozni tudják a fontosabb felvásárlások és spektrumárverések költségeit.

A fogyasztói kereslet és a mobil adatátviteli forgalom növekedése továbbra is erőteljes Észak-Amerikában. A jelenleg látható folyamatok és a fenti okok következtében azonban előrejelzésünk szerint az észak-amerikai mobil szélessáv üzletágának fejlődése rövid távon továbbra is lassúnak ígérkezik.

A Globális szolgáltatások üzletág stabil növekedést mutatott, a professzionális szolgáltatások területén megfigyelhető lendületes növekedés mellett. Az utóbbi oka a menedzselt szolgáltatásokból és a rendszerintegrációs tevékenységekből származó árbevétel. A negyedév során 17 új, menedzselt szolgáltatásokra vonatkozó szerződést írtunk alá, köztük egy pánindiai megállapodást is.

Az üzemi eredmény a negyedik negyedévben növekedett az előző év hasonló időszakához képest. Ennek elsődleges oka a szoftverértékesítésből származó árbevétel növekedése és a hatékonyság javítása. Ezt részben ellensúlyozta az üzemeltetési költségek magasabb értéke, amely a megcélzott területeken tervezett beruházások előmozdításával függ össze. A árfolyamváltozások nettó hatása (figyelembe véve mind a tranzakciós, mind az átváltási kitettséget, valamint a volatilitás csökkenését) valamelyest pozitív kihatással volt az üzemi eredmény értékére.

A 2014-es év egészét tekintve az Ericsson stabil árbevétel-növekedést és szilárd üzemi árrést ért el. Az Észak-Amerikában tapasztalt, 8%-os árbevétel-csökkenést kompenzálta a Közel-Keleten, Európában és Ázsiában elért növekedés. A vállalat fő üzleti tevékenységét tekintve javult az üzemi árrés értéke, elsősorban a kapacitásértékesítésből és a hatékonyságjavítási tevékenységekből származó árbevétel nagyobb aránya miatt. Ezt részben ellensúlyozta az árfolyamváltozásra vonatkozó fedezeti szerződésekből származó adódó veszteség, a megcélzott területeken létrehozott befektetések, valamint a modemtevékenységekkel kapcsolatos veszteségek.

A mindezidáig aláírt több mint 100, IPR (szellemi tulajdonjogokra vonatkozó) licencmegállapodás K+F beruházásaink értékét mutatja, valamint lehetővé teszi az iparági szereplők számára az innovációs tevékenység és az izgalmas termékek piacra vitelének folytatását. 2014-ben az IPR-ből származó bevételek stabil növekedést mutattak. Továbbra is fontosnak tartjuk a szabványok esetében alapvető jelentőségű szabadalmaink licencelését tisztességes, ésszerű és nem diszkriminatív (FRAND) feltételek mellett.

A novemberben megrendezett Capital Markets Day (CMD) eseményen körvonalaztuk a Hálózatba kapcsolt társadalomra vonatkozó stratégiánkat; hangsúlyt helyezve a piacfejlesztésre, a növekedési ütemtervre, az átalakulásra és a nyereségességre. Stratégiánkkal összhangban befektettünk az általunk megcélzott területeken, azaz az IP-hálózatok, a felhőtechnológiák, a televízió és média, az iparág és társadalom, valamint az OSS (működéstámogatási rendszerek) és BSS (üzleti támogatási rendszerek) területén. A megcélzott területeken elért árbevétel 2014-ben több mint 10%-kal növekedett.

Továbbra is igyekszünk proaktívan azonosítani vállalatunk hatékonyságnövelési lehetőségeit. A CMD-n bemutatott, a költségekre és a hatékonyságra vonatkozó program megvalósítása már folyamatban van. A célkitűzés körülbelül 9 milliárd svéd koronás megtakarítás elérése, teljes egészében 2017-re. A modem üzletág megszüntetésére irányuló tevékenységek a program részét képezik, és a terveket megelőzve haladnak.

2014-ben növeltük a tevékenységekből származó pénzeszköz-változás értékét; és az egész évet tekintve 18,7 (17,4) milliárd svéd koronás értéket értünk el. A harmadik egymást követő évben teljesítettük túl több mint 70%-os készpénzátváltási célkitűzésünket. Ennek eredménye a szilárd mérleg, amely lehetővé teszi számunkra, hogy tovább folytassuk stratégiánk megvalósítását, és stabil jövedelmet biztosítsunk részvényeseink számára. Az Igazgatótanács a 2014-es évre vonatkozóan 3,40 (3,00) svéd koronás részvényenkénti osztalékot javasolt, amely 13%-os növekedést jelent.

  • Megosztom