Ünnepelt az ÖRT

A 20 éves ÖRT konferenciával ünnepelt. A rendezvény kiváló lehetőséget teremtett az önszabályozás, mint szabályozási módszer elfogadásának áttekintésére, valamint a jövő kihívásainak és az elért sikereknek a bemutatására.

 

Az 1997-es reklámtörvény előkészítése jelentős esemény volt a reklámszakma életében, amely a reklám önszabályozásának külföldi mintára, önálló szervezeti formában történő szervezését is eredményezte, így 1996-ban 55 cég megalapította az Önszabályozó Reklám Testületet (ÖRT). A 20 év igazi sikertörténet, amelyet nemcsak az bizonyít, hogy szinte nincsenek botrányos reklámok, hanem az is, hogy az önszabályozás teljes rendszerét alakítottuk ki. Míg korábban a panaszok kezelésén volt a hangsúly, ma már a előzetes véleményezéstől az útmutatók kiadásán át a tréningekig és a monitoringig tart a tevékenységünk, amelynek eredményességét a bővülő és hűséges tagságunk és a felelős kommunikáció elterjedése is igazol – fogalmazott Megyer Örs az ÖRT elnöke.

 

A konferencia első szekciójában a szabályozás-önszabályozás témáját járták körül az előadók. Sarkady Ildikó médiajogász az önszabályozásnak a szabályozási struktúrában betöltött szerepét ismertette. Nagyívű áttekintő előadásában az EU, APEC, az OECD és Caffaggi professzor önszabályozással foglalkozó tanulmányai alapján megállapította, hogy az önszabályozás a jogi szabályozással együtt teremt korszerű szabályozási keretet.

 

A hatóságok részéről Tóth András a GVH elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy a GVH figyelembe veheti a megfelelési erőfeszítést bírságcsökkentőként, ha a vállalkozás tudja bizonyítani, hogy azzal a céllal, hogy megfeleljen az UCP szabályoknak, a vállalkozás konzultált egy független szervezettel (pl. ÖRT) a hirdetési kampány elindítása előtt, és a reklámját a nem nyilvánvalóan alaptalan véleménynek megfelelően alakította ki.

 

A hazai szabályozási rendszerben teljesen új fejezetet nyitott a médiaszabályozás a társszabályozás bevezetésével. A közigazgatási szerződés tárgyalása során a kezdeti óvatosság végül a kölcsönös bizalom alapján sikeres együttműködést eredményezett. Az AVMS (európai médiaszabályozás) módosítása pedig a társszabályozás további erősítését jelentheti. Az online világ azonban számos kihívást jelent a jövőre nézve– hangsúlyozta Koltay András a Médiatanács tagja.

 

A konferencia második része „A korosztályok kihívásai az önszabályozásban” kérdését járta körül. Rab Árpád az Óbudai Egyetem jövőkutatójának gondolatébresztő előadása új szemszögből mutatta be a jövő digitális generációját.

 

Jüttner Ádám a GFK kutatási igazgatója pedig az idősek reklámban való szerepeltetésének kérdését, kiemelten megjelenítésük emberi méltóság szempontjából történő vizsgálatának eredményeit ismertette. A kutatás az ÖRT társzabályozás keretében végzett monitoring vizsgálatának megalapozásához biztosította az elemzés alapját. A lakosság korösszetétele alapján mind nagyobb az idősek aránya, de a reklámok ezt még nem tükrözik – fogalmazott Jüttner Ádám.

 

A monitoring során a júliusban megjelent több mint kétezer sajtó és televízió reklámból mindössze 46-ban találtunk időskorú szereplőt. Normasértő reklám nem volt köztük, de figyelni kell arra, hogy egy-egy szereplő rossz tulajdonságát (figyelmetlenség, visszakérdezés, régihez való ragaszkodás) ne az (idős)kornak tulajdonítsák – hívta fel a figyelmet Fazekas Ildikó a monitoring eredményének ismertetése során.

 

A 20 év ünneplése nemcsak a múltról, hanem a jövőről is szólt. Az emberi méltóság kérdésének megítélése mind nagyobb jelentőségű lesz, amelyben a generációk – legyen az fiatal vagy idős – ismerete elengedhetetlen, csak úgy tudunk objektív döntést hozni. A kutatás és a konferencia ehhez járult hozzá – tette hozzá Megyer Örs.

 

  • Megosztom