Uniós állásfoglalás az internettel kapcsolatban

Az Európai Parlament egy csütörtökön megszavazott állásfoglalásban felszólította a tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy szüntesse meg azokat az akadályokat, amelyek az uniós digitális egységes piac növekedésének útjában állnak. A képviselők az uniós versenyjogi szabályok betartatásával szeretnék megakadályozni azt is, hogy egyes internetes cégek visszaéljenek erőfölényükkel, emellett elkülönítenék egymástól a keresőmotorokat és az egyéb kereskedelmi szolgáltatásokat.

A digitális egységes piac léte további 260 milliárd euró bevételt teremtene az Unió gazdaságai számára és lökést adna a versenyképességnek, fogalmaz a szöveg, amelyet 384 szavazattal, 174 ellenszavazat és 56 tartózkodás mellett fogadtak el az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának közleménye alapján.

Azonban az egységes piacból származó előnyök kihasználása előtt több nagy feladatot meg kell oldani, többek között a piac szétszabdaltságát, az interoperabilitás hiányát, és a technológiához való hozzáférés terület szerinti és demográfiai egyenlőtlenségek okozta ingadozását.

A keresőcégekre vonatkozó uniós szabályok betartatása

Az állásfoglalás szerint „az online keresési piac különösen fontos a versenyfeltételek egységes digitális piacon történő biztosítása szempontjábólˮ, és üdvözli a Bizottság további vizsgálatokat ígérő bejelentését.

A Parlament a megkülönböztetés-mentes internetes keresés elvét hangsúlyozva felkéri a Bizottságot, hogy „akadályozza meg az összekapcsolt szolgáltatások forgalmazása terén a keresőprogram-szolgáltatók által elkövetett visszaéléseketˮ. „A keresőprogramok által végzett indexálásnak, értékelésnek, megjelenítésnek és rangsorolásnak pártatlannak és átláthatónak kell lennie” – fogalmaztak a képviselők.

A keresők a „megszerzett információkat kereskedelmi céllal másodlagosan hasznosíthatják”, az Unió versenyjogi szabályait viszont be kellene tartatni, ezért a képviselők felkérik a Bizottságot, hogy „vizsgálja meg a keresőprogramok más kereskedelmi szolgáltatásoktól való szétválasztására irányuló javaslatokatˮ.

Menjen gyorsító sávon a távközlési csomag

A képviselők hangsúlyozták, hogy „minden internetes forgalmat megkülönböztetés, korlátozás vagy beavatkozás nélkül azonos elbánásban kell részesíteni”. A Parlament sürgeti a tagállamokat a távközlési csomag mielőbbi megtárgyalására, mert az „kézzelfoghatóan véget vetne az Unión belüli barangolási díjaknak, további jogbiztonságot szavatolna a hálózati semlegesség tekintetében és fokozná a fogyasztók védelmét az egységes digitális piacon.”
Közös stratégia a felhőalapú számítástechnikára

A képviselők felszólítják a Bizottságot, hogy „vállaljon vezető szerepet a felhőalapú számítástechnikára vonatkozó nemzetközi szabványok és előírások előmozdításábanˮ annak érdekében, hogy az megfelelőképpen tiszteletben tartsa a felhasználók magánéletét, megbízható, elérhető, nagymértékben interoperábilis, biztonságos és energiafelhasználás szempontjából hatékony legyen.

  • Megosztom