Rákaptak a magyarok a mobilnetre

Három év alatt több mint négyszeresére nőtt a hazai mobilinternet forgalom a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) mobilpiaci jelentése szerint. A magyar mobilpiac legnagyobb szereplője továbbra is a Telekom, viszont a második Telenort nagyon megközelítette a Vodafone.

Nem változott érdemben a mobiltelefon- és/vagy mobilinternet-szolgáltatás elérését lehetővé tevő aktivált és forgalmat bonyolított SIM-kártyák száma 2015. negyedik negyedéve és 2018. utolsó három hónapja között az NMHH több év szünet után ma ismét közzétett mobilpiaci jelentése szerint. Az aktivált SIM-kártyák száma valamivel 11,1 millió fölött, míg a forgalmat bonyolított SIM-kártyák száma 10,3 millió darab körül alakult. A stagnáló darabszám mellett folytatódott a kártyák előfizetési típus szerinti átrendeződése: a forgalmat bonyolított post paid kártyák aránya három év alatt 57,6 százalékról 64,6 százalékra emelkedett.

A jelentés szerint a Magyar Telekom volt a legnagyobb szolgáltató a hívásforgalmat bonyolító, aktív SIM-kártyák alapján 2018. negyedik negyedévében, 44,9 százalékos részesedéssel. A második Telenor 28, míg a Vodafone 26,4 százalékos részesedést tudhat magáénak.

A mobilinternet-szolgáltatás adatforgalma több mint négyszeresére nőtt, a mobiltelefonszolgáltatás hívásforgalma pedig több mint 13 százalékkal bővült 2015 és 2018 utolsó negyedévei között. Az egy SIM-kártyára jutó havi átlagos hívásforgalom tekintetében jelentős a különbség az előfizetési típusok között: egy post paid előfizetés átlagban tízszer annyi forgalmat bonyolít (294 perc/hó), mint egy pre paid előfizetés (29 perc/hó). A teljes hívásforgalom 94,8 százalékát indították post paid előfizetésekről.

A belföldön indított mobilhívások 94 százaléka mobilirányú. A hálózaton belüli hívások aránya csökkenő, de még az időszak végén is 58 százalék volt az azonos mobilhálózatban indított és végződtetett hívások aránya.

A beszédcélú hívásforgalom döntő része az időszak egészében 3G hálózaton zajlott, de míg 2015 végén a fennmaradó hányadot szinte teljes egészében a 2G forgalom jelentette, addig az időszak végére csaknem ugyanakkora a 2G és a 4G részaránya (9,8 százalék és 12,2 százalék).

A mobilinternet-szolgáltatás piacának két szegmense – a nagyképernyős és az okostelefonos – mind a méret, mind a használati jellemzők tekintetében jelentős eltéréseket mutat. A nagyképernyős szegmenshez hozzávetőleg félmillió SIM-kártya tartozik, és a szegmens mérete érdemben nem változott a vizsgált időszakban. Az okostelefonos szegmens kártyáinak száma ezzel szemben a teljes időszakban növekedést mutatott: az időszak során 1,7 millió kártyával bővült és elérte a 6,13 millió kártyát. Mára az összes mobilinternet-kártya több mint 90 százaléka az okostelefonos szegmenshez tartozik. A két szegmens felhasználói által bonyolított átlagos havi internetforgalom jelentősen eltér: az időszak végén a nagyképernyős szegmens esetében az egy SIM-kártyára jutó havi forgalom 19,37 GByte volt, míg az okostelefonos szegmens felhasználói átlagosan 2,41 GByte forgalmat bonyolítottak havonta). A forgalmazásban meglévő különbség miatt a nagyképernyős szegmens részesedése a teljes forgalomból még az időszak végén is 37 százalék körül alakult.

A hálózathasználat tekintetében jelentős változások történtek a vizsgált időszakban a mobilinternet-forgalom esetében. Míg 2015 végén a mobilinternet-forgalom kevéssel több mint fele zajlott 4G hálózaton, addig az időszak végére a 4G hálózatok forgalomból való részesedése 90 százalék fölé nőtt.

Az Európai Bizottság 2017. június közepén hatályba lépett roaming rendelete jelentős hatást gyakorolt mind a mobiltelefon-, mind pedig a mobilinternet-szolgáltatások külföldi igénybevételére. A külföldön hívást indító SIM-kártyák száma és a hívásforgalom 2017 harmadik negyedévét követően jelentősen megugrott, az ezt megelőző megfelelő negyedéves időszakokkal összehasonlítva a hívást indító SIM-kártyák tekintetében 20-35 százalékos, míg a hívásforgalom tekintetében 50 százalékos növekedés látható. A mobilinternet esetében az összehasonlítás még látványosabb növekedést jelez. A 2017 harmadik negyedévét követő időszakban a külföldön adatforgalmat bonyolító kártyák száma hozzávetőleg duplájára, a forgalom pedig négyszeresére nőtt. 2018 harmadik negyedévétől a növekedés mindkét szolgáltatástípus esetében jelentősen mérséklődött, de a mobilinternet esetében továbbra is számottevő mértékű maradt.

Az M2M szolgáltatáshoz kapcsolódó SIM-kártyák száma évi 10-15 százalék körüli növekedéssel az időszak végére 1 millió darab fölé emelkedett.

  • Megosztom