Problémákat talált az Állami Számvevőszék az AH-nál

A pénzügyi-számviteli feladatok ellátásában és vagyongazdálkodásban tárt fel problémákat az Állami Számvevőszék az Antenna Hungáriánál, amik miatt a beszámolók nem nyújtottak valós képet a társaság vagyoni helyzetéről.

Nem volt szabályozott és szabályszerű az Antenna Hungária Zrt. pénzügyi-számviteli feladatellátása és vagyongazdálkodása az Állami Számvevőszék (ÁSZ) közlése szerint. A szervezet azt követően hozta ezt nyilvánosságra, hogy befejezte a társaság vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését.

Az Antenna Hungária a jogszabályban előírt alapvető számviteli szabályzatok közül nem rendelkezett számviteli politikával, eszközök és források értékelési szabályzattal, számlarenddel, így nem határozta meg a beszámolót megalapozó könyvvezetés, bizonylatolás, értékelés szabályrendszerét. Nem készítették el továbbá az önköltség-számítási szabályzatot, amelynek hiányában a saját előállítású termékek, szolgáltatások önköltségét sem határozták meg a törvényi kötelezettség ellenére – idézi az MTI az ÁSZ közlését.

A pénzügyi-számviteli feladatellátás és a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, mert a bevételek, ráfordítások, az értékcsökkenés elszámolása és a vagyonnyilvántartás során a társaság nem érvényesítette azt az alapelvet, amely szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük, értékelésüknek meg kell felelni a törvényben előírt értékelési elveknek, eljárásoknak.

A beszámolók így nem nyújtottak megbízható és valós képet a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve azok változásáról – áll a közleményben.

Az ÁSZ szerint a vagyonváltozást eredményező döntések az alapszabályban rögzített hatásköri előírásoknak megfelelően történtek. A tervezési, adatszolgáltatási, valamint közzétételi kötelezettségeket szabályszerűen teljesítették.

A számvevőszék megállapította, hogy az Antenna Hungária felett a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szabályszerűen gyakorolta a tulajdonosi jogokat. Az ÁSZ a hiányosságok kiküszöbölésére két javaslatot fogalmazott meg a társaság vezérigazgatójának és egyet a nemzeti fejlesztési miniszternek.

  • Megosztom