Nemzetközi elismerés az MLE-nek

Nemzetközi elismerésben részesült a Magyar Lapkiadók Egyesülete: az idén 10 éves olvasásra nevelési programja iránti mély elköteleződésének és évek óta töretlen erőfeszítésének elismeréseként a Magyar Lapkiadók Egyesülete 2015. április 16-án kiválósági díjat kapott és a Lapkiadók Világszövetsége (WAN-IFRA) felvette az eddig 12 tagot számláló, Nemzetközi Olvasásra Nevelési Központok sorába.

Kovács Tibor, az MLE elnöke elmondta, hogy “az olvasásra nevelés támogatása össztársadalmi érdek: a fiatalok kritikus gondolkodási képességét, ismeretszerzési készségeinek javítását bizonyítottan szolgálja. A programok által nemcsak az ifjúságot szeretnénk bevezetni a hírlapok, magazinok világába, de alternatív oktatási eszközt is kínálunk az oktatás, a pedagógusok számára, egyedülállóan, módszertani útmutatásokkal ellátva. A magazinok, napilapok segítségével összekötjük a nagyvilágot az osztálytermekkel, mintegy hidat emelve elmélet és gyakorlat között.

A program igazi nyertese valójában azonban az egész társadalom, hiszen a jól informált fiatalok, a jövőben a nemzet felelős, sikeres, hasznos tagjaivá válnak. A lapok segítségével szemléletesen meg tudjuk mutatni a diákoknak a sajtószabadság jelentőségét is a fejlett demokráciák építésében. Az MLE a társadalmi felelősségvállalás jegyében ezért örömmel vállalta és évek óta töretlen lelkesedéssel folytatja az olvasásra neveléssel, kiemelten a lapolvasásra neveléssel kapcsolatos tevékenységét.”

Az MLE Olvasásra Nevelési Bizottsága koordinálja a Hírlapot a diákoknak (HÍD) elnevezésű programot, az elnevezéssel szimbolizálva küldetését. A HÍD nagy sikert aratott az MLE tagvállalatai körében is az elmúlt tíz év során 204 ezernél több résztvevője volt a programnak. Nekik összesen 2,55 millió lappéldányt adtak 887 millió forintot meghaladó összértékben.

Aralynn McMane, a WAN-IFRA Olvasásra Nevelési Munkacsoport ügyvivő igazgatója hozzátette: „A Magyar Lapkiadók Egyesülete egy átfogó, nemzetközi szinten is példaértékű olvasásra nevelési programot dolgozott ki, melynek eredményei kiemelkedőek. Fontos hangsúlyozni, hogy a számok mögött az MLE csapata és tanárok sora áll, akik egy életre elköteleződtek amellett, hogy segítsék a fiatalok eligazodását a média világában.”

Az MLE egy átfogó pedagógiai programot is kidolgozott a teljes középiskolai tanulmányi időszakra Sajtó és Nyilvánosság néven. Önálló vagy modultantárgyként a tantervbe építve, tanórán vagy tanórán kívül is alkalmazható. A népszerű egyedileg alakítható kurzus, hatékonyságát akkreditált érettségi vizsga tantárgyként is bizonyította.

Az MLE a programhoz oktatási segédanyagot és térítésmentesen újságot és magazinokat biztosít. Szakmai támogatást a tananyag, valamint állandó HÍD szakértő biztosít. Stabil partnerhálózat is segíti munkáját, a Lapker, a MédiaLOG és a Magyar Posta ellenszolgáltatás nélkül szállítja a lapokat az iskolákba. Olvasasraneveles.hu címmel az egyesület szakmai portált is működtet.

A megyékben működő SÉTA (Sajtó és Tanulás) program célja is ez: a középiskolás diákok körében váljon népszerűbbé az olvasás, valamint a nyomtatott sajtó mint oktatási segédeszköz is legyen jelen a közoktatásban. 2003-ban a Pannon Lapok Társasága indította el ezt a médiapedagógiai programot, amely 2004 őszén az Inform Média Kiadó csatlakozásával, majd 2005 októberében az Axel Springer Kiadó megyei napilapjainak bekapcsolódásával országossá vált. Ami kicsit más, mint a HÍD programban: a megyei lapok a szerkesztőségek közreműködésével elméleti és gyakorlati ismereteket is kínálnak a tanulóknak. A diákok lehetőséget kapnak arra, hogy a szerkesztőségben és a nyomdában látogatást tegyenek, valamint sok esetben publikálási lehetőséget is biztosítanak számukra a program ideje alatt. Országosan eddig mintegy 24 ezer diák vett részt a SÉTÁ-ban, és az oktatási intézményekben mára jól bejáródott gyakorlattá vált a napilap használata a megyékben is – mondta el Kázmér Judit, a Pannon Lapok Társaságának stratégiai ügyvezető igazgatója, aki annak idején a megyei programot létrehozta, és azóta is nagyon sokat tett azért, hogy az olvasásra nevelés általánosan elfogadott legyen.

A beiktatásra a Lapkiadók Világszövetsége Olvasásra Nevelési Szekciójának 2015. évi áprilisi találkozója keretében került sor, amelyet a WAN-IFRA az idei évben a Magyar Lapkiadók Egyesülete szervező támogatásával Budapesten tart meg.

A budapesti látogatás egyik szakmai fókusza a digitális híroldalakkal kapcsolatos új kihívások illetve hazai és nemzetközi olvasásra nevelési és médiaértési jó gyakorlatok bemutatása áll.

  • Megosztom