Nagy változás az 1%-os felajánlások terén

Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének (ASZÖT) javaslata alapján idén minden SZJA 1%-ot felajánló magánszemély rendelkezhet úgy, hogy nevét és postai illetve elektronikus levelezési címét a kedvezményezettel közöljék. A törvényváltozás óriási lehetőséget teremt a civil szervezeteknek.

Az 1%-os adófelajánlásról szóló rendszer hiányossága volt eddig, hogy az adófizetők nem tudták pontosan mire, hogyan költődik el a felajánlásokból keletkező bevétel, az átláthatóságra törekvő civil szervezetnek pedig a kötelező anonimitás miatt nem volt lehetőségük arra, hogy az adományozók felé célzottan információt szolgáltassanak ezzel kapcsolatosan.

Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testület ennek érdekében a civil szervezetekkel kapcsolatos törvényekhez kapcsolódóan módosító javaslatot  nyújtott be. A Parlament elfogadta a javaslatot, így az adózók a jövőben elérhetőségük átadásáról önmagunk dönthetnek, az adóbevallás megfelelő rovatában történő megjelöléssel. Természetesen azon adózók számára, akik nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, a teljes anonimitás továbbra is biztosított marad.

A változtatás óriási lehetőséget teremt a kedvezményezett szervezetek számára, hogy közvetlenül felvegyék a kapcsolatot támogatóikkal, ezáltal növelhető az átláthatóság, egyben a civil szervezetek működésébe vetett bizalom. Az adományok etikus felhasználása, az átláthatóság és bizalom
növekedése elkerülhetővé teszi a közelmúltban, a sajtóban is megjelent visszaéléseket illetve azokat a károkat, melyeket az említett esetek a civil szektor kevesebb nyilvánosságot kapó, ámde megbízhatóan működő nagy többségének okoznak.

Az ASZÖT képviselői felhívják minden 1%-ot gyűjtő szervezet és felajánló figyelmét, hogy az idei évtől a rendelkező nyilatkozat formátuma is megváltozik, az új nyilatkozat tartalmazza az adózó postai illetve elektronikus levelezési címét, valamint az ezek kiadásához megadható hozzájárulásra vonatkozó nyilatkozatot is.

A Testület üdvözli azt a már régóta javasolt és várt módosítást is, amely szerint a kedvezményezett szervezeteknek előzetesen kell igazolnia a kedvezményezetté válás feltételeit, ami alapján az adóhatóság minden év január 1-jén a honlapján teszi közzé az adott rendelkező évben felajánlásra
jogosult kedvezményezettek listáját. E módosítás által elkerülhető, hogy egyes felajánlások esetlegesen “kárba vessszenek” azáltal, hogy a támogatandó szervezetről csak utólag derül ki, hogy nem felelt meg az előírt feltételeknek.

  • Megosztom