Mobilszolgáltatókat vizsgál az NMHH

Az NMHH hivatalból általános hatósági felügyeleti eljárást indított a Magyar Telekom Nyrt. és a Telenor Zrt. ellen. Több ponton felmerült ugyanis a jogszabályok megsértésének gyanúja a két mobilszolgáltatónál megkötött előfizetői szerződések július 1-jétől tervezett, számos díjemelést tartalmazó módosításával és annak közlési módjával kapcsolatban. A hatóság az előfizetők védelmében az eljárás befejezéséig ideiglenes intézkedéssel megtiltotta, hogy végrehajtsák júliustól a közzétett ajánlat szerinti szerződésmódosítást. A Telekom több intézkedést is tervez a vizsgálat hatására.

 

Az NMHH május 20-án, illetve június 10-én hivatalból általános hatósági felügyeleti eljárást indított a Magyar Telekom Nyrt. és a Telenor Zrt. mobilszolgáltatásaira vonatkozó kétoldalú szerződésmódosítási ajánlatának jogszerűségét vizsgálva. A két mobilszolgáltató arról értesítette számos előfizetőjét, hogy július 1-jével több díj megemelésére is készül.

 

A hatóság azért kezdett vizsgálódni, mert a szerződésmódosítási ajánlattal, annak közlésével és magával a módosítással kapcsolatban több ponton felmerül az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályok megsértése. Az NMHH ellenőrzi, hogy a szolgáltatók időben, megfelelő hírközlő csatornán, világosan, áttekinthetően és a választási lehetőségeket egyértelműen közölve értesítették-e előfizetőiket a tervezett változtatásokról. Az NMHH-nak a díjemelések mértékével kapcsolatban nincs hatásköre vizsgálódni, a kiskereskedelmi árképzés nem tárgya a hatósági ellenőrzéseknek.

 

A módosítást kétoldalú szerződésmódosítással kívánják végrehajtani, ami a szolgáltatók tájékoztatása szerint azt jelenti, hogy ha az érintett előfizetők az értesítéstől számított 15 napon belül nem nyilatkoznak a módosítási ajánlat elutasításáról, akkor azt a szolgáltatók elfogadottnak tekintik. A jogszabályok szerint viszont az előfizetőknek a kétoldalú szerződésmódosítás esetében lehetőségük van úgy is dönteni, hogy az ajánlatot nem fogadják el, és ebben az esetben a szerződésük a korábbi tartalommal marad hatályban. Mivel a tervezett módosítások a két szolgáltató előfizetőinek nagy részét érintik, és mivel hatályba lépésük esetén fennáll annak veszélye, hogy az előfizetők emiatt olyan hátrányt szenvednek, amelyet később már nem vagy csak nehezen lehet elhárítani, a hatóság az eljárás befejezéséig ideiglenes intézkedéssel megtiltotta a szolgáltatóknak, hogy július 1-jétől végrehajtsák a közzétett ajánlatuk szerinti szerződésmódosítást.

 

A Magyar Telekom a vizsgálat megindítását követően jelezte, hogy több intézkedést is tervez a hatóság által jelzett problémák megoldása érdekében, ezekkel kapcsolatban a szervezet még vizsgálja a szolgáltató vállalásait.

 

Az NMHH az előfizetők védelme érdekében a legkedvezőbb döntésre törekszik, és egyben felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás megindítása még nem jelenti azt, hogy a szolgáltatók jogsértést követtek el. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

 

A kétoldalú szerződésmódosításokról:

 

A hatályos jogszabályok alapvetően mindkét fél, így a szolgáltató számára is lehetővé teszik, hogy az előfizetői szerződés kétoldalú módosítását kezdeményezzék. Ha azonban a szolgáltató tesz ilyen módosításra ajánlatot, akkor külön előírások vonatkoznak arra, hogy erről az előfizetőket milyen határidővel és milyen módon kell értesítenie. Eszerint az értesítésre elsősorban a számlalevél melléklete vagy elektronikus számlánál a számlaértesítő e-mail illetve SMS szolgál. Ha viszont az adott előfizetőnek a szolgáltató nem küld számlalevelet, vagy az értesítést már nem tudja a következő számlalevéllel együtt elküldeni a kijelölt határidőig, akkor erre lehetősége van postai úton, elektronikus levélben, illetve a jogszabály szerinti esetekben SMS-ben vagy más hasonló, közvetlen úton is.

 

Minden esetben követelmény, hogy a szerződésmódosítási ajánlatnak áttekinthetőnek és közérthetőnek kell lennie, és világosan kell tartalmaznia, hogy elfogadása esetén a szerződés mely rendelkezései és hogyan változnának meg. Világosan ki kell tűnnie az ajánlatból annak is, hogy az előfizető milyen határidőig és milyen módon jelezheti döntését a szolgáltatónak az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Az elfogadást fő szabály szerint az előfizetőknek kifejezett, tevőleges magatartással kell jelezniük, tehát a tiltakozás hiánya önmagában nem jelent beleegyezést. Ha viszont az előfizető és a szolgáltató korábban már megállapodott ebben, akkor a díjmódosítások esetében elég lehet a nyilatkozattétel elmulasztása, de ennek feltétele, hogy az erről szóló megállapodást az egyedi előfizetői szerződésnek tartalmaznia kell.

  • Megosztom