Ide érdemes gyerekkel költözni

Megvannak az UNICEF Gyerekbarát Település cím idei nyertesei, a tavasszal meghirdetett pályázaton 21 önkormányzat közül választották ki azt a hármat, amely viselheti ezt a címet. A nyertesek – Alsómocsolád, Bordány és Hajdúnánás – 2-2 millió forintos támogatást kapnak a program megvalósítására.

 

A nyertes önkormányzatok egyebek között a következőket vállalták pályázataikban: a Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzattal közösen gyerekjogi stratégia kidolgozását, fiatalok bevonását az Ifjúsági Cselekvési Terv kidolgozásába, gyerekbarát költségvetés megvalósítását, illetve a gyerekek véleményének széles körű figyelembe vételét. A pályázati programok minél hatékonyabb megvalósulását az UNICEF Magyar Bizottság segíti, valamint az Értékelő Bizottság is figyelemmel kíséri.

 

Az idén 19 éves Gyermekvédelmi Törvény az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének megfelelően deklarálja a gyermeki jogokat, és a törvény kötelezettségként előírja, hogy a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Az UNICEF Gyerekbarát Település program az egyik legmegfelelőbb eszköz a gyermeki jogok védelmére, hiszen helyi szinten, a gyermekekhez a legközelebb nyújt lehetőséget arra, hogy a gyermekek és a gyermekes családok a konkrét, őket érintő ügyekben élvezhessék jogaik védelmét. Az UNICEF Gyerekbarát Település program egyúttal sokat tesz a gyermekek jóllétének biztosításáért és a gyermekek részvételéért a lakóhelyük alakítását érintő kérdésekben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezért kiemelten fontosnak tartja az UNICEF Magyarországon megvalósuló programjait, így a Gyerekbarát Település programját is.

 

„Az UNICEF Gyerekbarát Település programot azért hívtuk életre, hogy felhívjuk a figyelmet a gyerekjogok fontosságára, és eszközt adjunk a döntéshozók kezébe, hogy a Gyerekjogi egyezmény helyi szinten miként kerüljön megvalósításra. Örülünk, hogy idén is rengeteg pályázat érkezett és hogy az önkormányzatok magas színvonalon teljesítették a pályázati kiírás feltételeit.” mondta Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója.

 

Az UNICEF Gyerekbarát Település programja keretében online felmérést végzett, hogy megtudja, az egyes településeken élők, miben látják a legnagyobb kihívásokat. A válaszadók 30 csillagot oszthattak szét 10 olyan szempont között, amelyekben úgy gondolják, hogy a lakóhelyüknek még fejlődnie kell ahhoz, hogy igazán gyermekbaráttá váljon. Egy szempontra legfeljebb 5 csillagot lehetett adni, ami azt jelentette, hogy az adott szempont által definiált területen a településüknek még sok dolguk van.

 

Az online felmérésben értékelt 10 szempont a következő volt: Közbiztonság, Gyerekfórumok, Szabadidős lehetőségek, Gyerekbarát költségvetés, Parkok, játszóterek, Gyerekprogramok/ gyerekjogi jogtudatosítás, Intézkedések ellenőrzése, Közlekedés, Közintézmények fejlesztése, Gyerekbarát vállalkozások. Ezek a szempontok hangsúlyosak a Gyerekbarát Település program keretében érkezett pályázatok elbírálása során is.

 

A kapott válaszok alapján a 10 szempont 3 csoportra bontható: a legfontosabb problémának a szabadidős lehetőségek hiánya, a parkok, játszóterek állapota és a közbiztonság számít; a közepesen fontos kategóriába a gyerekjog (gyerekprogramok), a közlekedés, a közintézmények fejlesztése és a gyermekbarát költségvetés kialakítása áll. A kevésbé fontos kategóriába a gyermekfórumok, a valóra vált intézkedések ellenőrzése és a gyerekbarát vállalkozások kerültek.

 

Bár a szabadidős lehetőségek és a parkok, játszóterek hiányára a megyék többségében felhívják a figyelmet, egyes megyékben azonban más szempontokat is igen fontosnak tartanak egy gyerekbarát település meghatározójaként. A legmagasabb átlag értéket kapott szempont a szabadidős lehetőségek fejlesztése lett: megyei szinten ez a probléma a legégetőbb Komárom-Esztergom és Veszprém megyékben. Budapesten és Észak- Nyugat Magyarországon tartották a legtöbben a parkok, zöldterületek és játszóterek állapotát a legfontosabbnak. A közbiztonság kérdése a kis településeken meghatározó, az innét érkezett válaszadók 44 százaléka a maximális 5 csillagot adta erre a szempontra.

 

Ezek az eredmények egybecsengenek az UNICEF Magyar Bizottsága megrendelésére a GfK által, 2016 tavaszán végzett feltáró kutatás megállapításaival. Ott is fontosnak mutatkozott a tiszta, felújított, színes, vidám és biztonságos környezet iránti igény és a szabadidős tevékenységek lehetőségének bővítése. Mindkét felmérésből az derült ki, hogy a gyerekeket nagyon érdekli, mi zajlik a településükön és jól meg tudják fogalmazni, mi az, amit szeretnek és mi az, amin javítani kellene. Éppen ezért érdemes a gyerekeket is bevonni a helyi döntéshozatalba, mert a gyerekek szívesen elmondják a véleményüket, és van igényük, hogy aktívan részt vegyenek a település fejlesztésében.

  • Megosztom