Forbes-ügy: megjött az MLE állásfoglalása

Akár a mindennapi újságírás jelentős korlátozását vonhatja maga után, ha a jövőben tömegesen fordulnak elő a Fővárosi Törvényszék Forbes magazin januári száma kapcsán hozott ideiglenes intézkedéséhez hasonló döntések – írja állásfoglalásában a Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE). A szervezet szerint az újságírói tevékenység során pont a tényszerű adatok feldolgozása teszi lehetővé az olvasók hiteles tájékoztatását.

Ahogyan arról az mmonline.hu is beszámolt, a bíróság úgynevezett ideiglenes intézkedéssel megtiltotta a Forbes magazinnak, hogy az 50 leggazdagabb magyar listáján megjelenjen egy cég – a Forbes közlése szerint a Hell Energy – tulajdonosának a neve. A tulajdonos személyére vonatkozó információ ugyanakkor a bárki számára nyilvános, ingyenesen hozzáférhető cégadatokból elérhető adat – mutat rá az MLE közleménye.

A konkrét esettől függetlenül a szervezet határozott álláspontja szerint az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 153. Preambulum bekezdése szerint „A tagállamok jogának össze kell egyeztetnie a véleménynyilvánítás és a tájékozódás – ideértve az újságírói, a tudományos, a művészi, illetve az irodalmi kifejezés – szabadságára vonatkozó szabályokat a személyes adatok védelmére vonatkozó, e rendelet szerinti joggal… A véleménynyilvánítás szabadságához való jog minden demokratikus társadalomban fennálló jelentőségének figyelembevétele érdekében az e szabadsághoz tartozó olyan fogalmakat, mint az újságírás, tágan kell értelmezni.”

A Magyar Lapkiadók Egyesülete közleményében rámutatott arra, hogy nem képezheti vita tárgyát az a tény, hogy közhiteles, nyilvános adatbázisból származó adatok nyilvánosságra hozatala önmagában nem sérti az érintett személyhez fűződő jogait. Az újságírói tevékenység során pont a tényszerű adatok feldolgozása teszi lehetővé az olvasók hiteles tájékoztatását.

A Magyar Lapkiadók Egyesülete a jövőben fokozott figyelemmel követi a személyes adatok védelméhez, valamint a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való joghoz fűződő érdekek ütközését és közösen kidolgozott iránymutatással segíti elő tagjai munkáját, annak érdekében hogy ezt a két rendkívül fontos alapjogot össze lehessen egyeztetni.

Mint fogalmaztak, szükségesnek látják továbbá, hogy harmonizálásra kerüljön a vonatkozó szabályozás, annak érdekében, hogy összeegyeztethetők legyenek az adatvédelem szempontjai a véleménynyilvánítás, azon belül is a tájékozódás alapjogával. Az MLE szerint indokolt a Kormány által előterjesztett Jogalkotási Javaslatok 2018-2022 elnevezésű javaslatát bővíteni, és beépíteni mindazon kivételeket és pozitív eltéréseket a magyar jogrendbe, melyek megfelelnek Adatvédelmi Rendelet kötelező előírásainak, ugyanakkor nem lehetetlenítik el az újságírói munkát sem.

  • Megosztom